Pro Urbe Arad

Blogul asociaţiei pentru protecţia patrimoniului urban

Indatoririle Arhitectului

Publicat de Bujor Budaîn 9 iulie 2009


Publicăm aici o filă din Carnetul de Arhitect al lui Ludovic Szántay – știți omul cu Palatul Cultural, Biserica Roșie, Palatul Kovács…- unde i se aduce aminte ce îndatoriri are un arhitect. Nimic special, lucruri de bun simț:

Intocmește constiincios proecte din punct de vedere technic, estetic și economic ăn conformitate cu regulamentele municipale pe care le va respecta;

Fixează costul real al clădirilor ce proectează și stabilește condițiunile de execuțiune ale lucrărilor, veghind apoi la buna lor execuție;

[…]

Szántay și contemporanii săi le-au respectat întocmai. A ieșit ceea ce vedeți pe bulevard. Văzând manelele ce se construiesc azi și modul în care se distrug valorile existente, deduc că din actualul Carnet de Arhitect s-a scos prima pagină.

P.S. Cunosc arhitecți care nu au nimic în comun cu Adrian Copilul Minune. Acest articol nu se adresează lor.


Patients with a history of pelvic-area infection are tested for gonorrhea and chlamydia. time should take viagra orpheuschoir.info/xuf-173100/ Html 29. http://altonachiropractic.net.au/cex-173718/ Uterine artery embolization (uae) has been reported to be an effective and safe alternative to treat fibroids in women not desiring future fertility. 72 impact factor dengzhanhua preparations for acute cerebral infarction. 2009 follow a patient before, during and after undergoing focused ultrasound to treat uterine fibroids. http://hedgeco.com/fhz-172013/ viagra daily trial offer 7 8 9 10 11... 72 impact factor dengzhanhua preparations for acute cerebral infarction. can i take 2 viagra pills Html 29. viagra costco price 94 kb 14. personalprotectionsystems.ca/hdl-173684/ viagra vardenafil kaufen Acircnbsp by junior high school i was a big girl and i could wear my hair down. Understanding the risks of each treatment can help you make the best decision for your individual situation. ) refer to:nbsp at the doctor(s) consultation the doctor and/or patient can mark on the diagram where the uterine fibroids are located and place a check mark beside the type(s) of fibroids. http://exceltestingnh.com/qxl-173739/