Spitalul Municipal

Construirea a fost iniţiată încă din 1775, înfiinţîndu-se o fundaţie pentru colectarea banilor. Construcţia propriu zisă a fost începută în anul 1833 langă o întinsă zonă impădurită, din care a rămas până astăzi Păduricea. Primele două saloane au fost deschise în 1836. În acest spital a avut loc prima operaţie cu anestesie din Arad, efectuată de medicul-director Csiky János.

Clădirea a funcţionat ca spital în timpul revoluţiei din 1848-49. În a doua jumătate a secolului XIX. spitalul a fost lărgit, adăugându-se şi o capelă cu turn. În anii 1930 în curte au fost infiinţate secţii noi. Aspectul exterior al clădirii nu s-a schimbat, păstrându-se elementele de ornamentaţie ale stilurilor baroc şi clasicist mai ales pe faţada dinspre Piaţa Mihai Viteazul.