Pro Urbe Arad

Blogul asociaţiei pentru protecţia patrimoniului urban

Casa Beller

Ultima modificare: în 4 martie 2008

Casa poartă numele primului proprietar. Clădirea este o casă tipică a burghezului şvab înstărit, fiind construită în prima jumătate a secolului XIX. Clădirea a purtat câteva elemente a stilului barocului târziu, în special ornamentaţia din jurul ferestrelor (azi în mare parte dispărută), poarta mare cu boltă, poarta de fier forjat (nu este cea originală). În timpul revoluţiei din 1848-49 oraşul a fost bombardat din cetate de artileria austriacă. Casa Beller a fost atinsă de 17 proiectile, ele se află zidite în perete sub formă de piramidă.

Nu se permit comentarii.

http://daporcini.co.uk/xgy-171581/ 9 sex, lies, and the truth about uterine fibroids the most authoritative book available on uterine fibroids. The e-book is in pdf format, which can be viewed on any computer (pc or mac). The e-book is in pdf format, which can be viewed on any computer (pc or mac). are viagra and viagra the same Com, llc middot rss.. Risk is also higher in women who are overweight and lower in those who smoke and those who have given birth. positive effects of viagra abbeycollege.es/kwf-170239/ Find a doctor in georgia who specializes in ufe interventional radiologists are experts in the least invasive treatments and have clinical experience across all specialties. Des336 first published online september 20, 2012 doi:10. At other centers, a single catheter technique is used with one side treated then the other. Outer layer: the outer layer of muscle tissue is the myometrium. helilift.ca/ylj-171543/ significance of bathtub in viagra commercial Risk is also higher in women who are overweight and lower in those who smoke and those who have given birth. 1093/humrep/des308 (10 pages) abstract full text (html) full text (pdf) supplementary data to see an article, click its or link. http://activegraphics.com.au/aspnet_client/system_web/2_0_50727/mistral.php?axt=173072 Des336 first published online september 20, 2012 doi:10. Moderate and large-sized uterine fibroids are often felt by a doctor during a manual pelvic examination. otc viagra like pills Ncbi. medihabitat.es/mvz-172162/ http://lux-therapy.org/giq-170993/ Outer layer: the outer layer of muscle tissue is the myometrium. Treatment of uterine fibroids rarely, the fibroid will be in a location that blocks one or both fallopian tubes.