Pro Urbe Arad

Blogul asociaţiei pentru protecţia patrimoniului urban

Arhiva lunii noiembrie 2010

Mai mult sau mai puțin

Publicat de Bujor Budaîn 19 noiembrie 2010

În anii „aceia”, de mare avânt imobiliar în Arad, pentru a-şi etala public rangul, ori pur şi simplu să marcheze anul ctitoriei, proprietarii îşi împodobeau construcţiile, la cornişe, cu adevărate opere de artă. Alţii, figurând la cornişe HIMERE*, implorau puterile oculte, să-i sprijine şi să le ocrotească casele, asta pe b-dul Decebal. Pe Bulevardul Revoluţiei, din dreptul Hotelului Astoria, priviţi sus de tot, printre platanii desfrunziţi, spre palatele de pe sensul opus, spre Teatru, o să descoperiţi nişte dragoni, ori balauri, arătări bizare cu capul de leu, corp de reptilă şi aripi, la cornişa unui palat zugrăvit în roz. Interesant, bizar, misterios.

Unde vedeţi o coşniţă cu albine, tot la cornişe, aceasta semnificând economie, înseamnă că avem de-a face cu o bancă. Toate băncile din Arad, construite în anii 1900, au acest semn distinct. Cel din fotografie marchează Banca Naţională. Vă invit să priviţi în sus şi o să aveţi satisfacţia descoperirii coşniţei.

1851, emblemă şi dată , an important pentru Arad, atunci a fost dată în exploatare cea mai mare fabrică de spirt şi drojdie din Transilvania, proprietatea fraţilor Neuman. Au achiziţionat o tehnologie ce a funcţionat zeci de ani. Astăzi clădirea clasificată, monument istoric, ne protejată de Legea 422, este o ruină, o hrubă fără geamuri cu zid ridicat în spatele ramelor fostelor geamuri.

Vă mai prezint două blazoane nobiliare extraordinare, să ştie toţi arădenii şi nu numai, că palatele ce le poartă, au aparţinut unor oameni importanţi. Placheta cu – cei doi lei – ce susţin blazonul bogat decorat este al lui Károlyi Gyula 1862 când a devenit stăpânul castelului de la Macea şi al parcului. Castelul construit în etape, are o istorie palpitantă.

Pe Bulevardul Revoluţiei , ctitorie a baronului Francisc Neuman, se găseşte palatul ce-i poartă numele, construit după planurile arhitectului de geniu Tabacovici, în anii 1891-92, la cornişă având şi el blazonul nobiliar, întregind astfel un patrulater fantastic, ce onorează Primăria.

Cu cele prezentate astăzi, nu cred că mai trebuie să dovedim că avem un oraş fără pereche. Voi nici nu vă daţi seama ce oraş frumos avem!

*) HIMERĂ 1. Închipuire fără temei, fantezie irealizabilă;iluzie, fantasmă. 2. Monstru în mitologia antică grecească, închipuit ca un animal cu cap de leu, cu corp de capră şi coadă de şarpe; p.ext.motiv decorativ reprezentând un astfel de monstru. DEX 89.

Turnurile

Publicat de Bujor Budaîn 17 noiembrie 2010

Palatele construite în jurul anului 1900, când barocul era în scădere, au excelat prin ornamentele pe faţadă, ornamente cu temă vegetală, geometrică, combinate, un fel de exuberanţă exprimată într-un stil nou. A „explodat” secessionul în Europa. Cel mai bun exemplu îl reprezintă oraşul nostru, al cărui minunat bulevard s-a realizat în cca 35 ani. Tot atunci au apărut dantelăriile din fier forjat, balustrade la balcoane şi ornamente pentru impozantele porţi.

Priviţi din str. Horea, spre Palatul Cultural, unde aspectul de oraş occidental frapează. Pe dreapta şi spre stânga se aliniază clădiri abundent decorate, şi în fundal tronează Palatul. La fel, priviţi în lungul bulevardului Decebal spre Boul Roşu şi invers, te vor uimi clădirile aliniate, impozantele balcoane şi ornamente. De departe încă nu se văd semnele degradării faţadelor. Sunt atât de impresionante imaginile că nici nu bagi de seamă cum ornamentele care se desprind, ţi-ar putea cădea în cap.

În centru oraşului şi pe bulevardele paralele alinierea la front este ordonată de regulamentele de urbanism locale, păzite cu străşnicie de primărie. Din loc în loc, monotonia frontului este întreruptă de turnurile de la colţul acoperişului, deasupra cornişei ce se înalţă spre cer. Turnurile , o combinaţie ingenioasă, inspirată, confecţionate din tablă galvanizată, cărămidă, geamuri, modele vegetale, dau Aradului un aspect unic. Structura de rezistenţă, este asigurată de o complicată combinaţie de grinzi din lemn, loc ideal pentru hoardele de porumbei.
De fapt, aceste turnuri au o singură menire, să fie frumoase, un fel de blazon pentru faima proprietarului. Iată o întrecere în frumos şi bun simţ, după cum sunt şi clădirile noastre, una mai frumoasă ca cealaltă.
Şi atunci, cum să ne explicăm că majoritatea turnurilor se găsesc într-o stare de degradare avansată, se descompun, devenind periculoase pentru pietoni şi pentru locatarii clădirilor. Să fi scăpat, aşadar, din vederile proprietarilor, fiind doar frumoase, şi nimeni nu se încumetă să le recondiţioneze. În imaginile anexate priviţi-le, sunt în suferinţă nemaipomenită, vânturile ploile, apa şi îngheţul detaşează bucăţi, transformându-le în bombe.

Dacă prin absurd, am rade turnurile , peisajul urbanistic devenind plat, Aradul n-ar mai fi Arad, ar fi o localitate fără personalitate, fără farmec, un oraş oarecare.
Ar fi ca într-un coşmar să-ţi imaginezi Piaţa Revoluţiei fără turnul de deasupra Finanţelor, fără cele două turnuri ale Palatului Neuman, fără cele ale Palatului Cenad fără….