Pro Urbe Arad

Blogul asociaţiei pentru protecţia patrimoniului urban

Arhiva lunii iulie 2008

Pactul pentru Bucureşti

Publicat de Bujor Budaîn 25 iulie 2008

Reprezentanţii celor 50 de ONG-uri semnatare ale PACTULUI PENTRU BUCUREŞTI (inclusiv Pro Urbe Arad) doresc ca, împreună cu fiecare dintre dumneavoastră, să ceară viitorilor consilieri locali să asume cerinţele societăţii civile, prin Hotarâre de Consiliu Local

AUTORIZAŢIA DE CONSTRUIRE/DEMOLARE

Publicat de Bujor Budaîn 22 iulie 2008

Nimic nu se mişcă în Arad fără o asemenea autorizaţie. Pentru arădenii obişnuiţi, cei ce sunt primii la plata impozitelor, pentru cei ce respectă legile, respectă autorităţile, semnătura primarului este o garanţie de legalitate.

Astăzi, din vina cui, mărturia evoluţiei Aradului, de la sfârşitul sec.VIII-lea, (clădiri rămase în picioare printr-un miracol), apoi edificiile de început de secol următor, sunt atacate de la fundaţie, se demolează cu îndârjire ,  până şi din perimetrul protejat dispar palate şi clădiri, fără milă şi consideraţie, toate având AUTORIZAŢIE de DEMOLARE.

Actorii jalnicului spectacol la care asistăm sunt: proprietarii de imobile, cu CF în ordine, primarul , cel ce semnează autorizaţia, investitorul ce-şi doreşte sporirea banilor săi, chiriaşii, etc. Restul asistă, Inspecţia pentru Cultură şi Patrimoniu, Direcţia patrimoniului de la Timişoara, figuranţii fără replică, cei ce duc tava, Inspecţia în construcţii, Protecţia mediului, vinovată pentru fiecare fir de iarbă dispărut, Instituţia Arhitectului Şef, iar spectatorii suntem moi, arăenii, ce asistăm la un spectacol de dramă, la o înmormântarea pentru a doua oară a bunicilor noştri.

Atunci când  scopul major al edililor este  realizarea de proiecte măreţe, cine să se ocupe de soarta unor edificii păstrătoare de istorie, repere ale evoluţiei arădene. Acestea sunt lăsate în mizeria ce sporeşte cu fiecare ceas, la posibilităţile unor proprietari scăpătaţi, foştii chiriaşi în socialism, restituindu-li-se apoi, în zilele noastre, o ruină, în care I.L.L.A n-a reparat o streaşină.

Citește în continuare »

Ni s-a tras cablu. Mult.

Publicat de Bujor Budaîn 18 iulie 2008

S-a umplut Aradul de sârme şi cabluri, toate atârnate pe stâlpi de beton, printre crengile copacilor, ori , foarte curios, cu acordul proprietarilor, pe faţadele caselor, ale palatelor, monumente istorice. Stăm la fel de rău ca Bucureştiul în materie de utilităţi atârnate aiurea.

Astăzi vă vom prezenta doar acest aspect, urmând să revenim  cu celelalte, gazul, cofretele, afişele şi reclamele.

Ce se petrece astăzi în Arad, fie că se situează în afara legilor şi hotărârilor locale, fie sunt abuzuri la care se închid automat ochii celor ce ar trebui să apere oraşul.

Cablurile. Acestea există pretutindeni, urâte şi păgubitoare, de parcă ar reprezenta o lecţie de anatomie al unui organism cu toate venele, nervii şi utilităţile, exterior corpului. Chiar şi acolo , de unde au dispărut acestea, mutate mai sus, ori mai jos, au rămas găurile pe faţadă, sluţind iremediabil stucaturilor. Miile de asemenea cazuri nu le vom prezenta în imagini aici, le puteţi depista dumneavoastră cu uşurinţă.

Dar, acolo unde s-au executat lucrări de reabilitarea infrastructurilor, bunăoară pe str. Kogălniceanu; lucrări ample, costisitoare, frumoase, funcţionale, reţelele aeriene au rămas neclintite. Potrivit proiectelor aprobate de Primărie, noi speram ca reţelele aeriene să-şi găsească locul în subteran, în canale speciale. Pe bună dreptate, se pune întrebarea: Cînd se v-a săpa în noul asfalt, pentru îngroparea utilităţilor? Interesant că, în zona unde se repară capital reţeaua de curent de joasă tensiune, cu toate cablurile atârnate, grămadă, de se întunecă cerul, se schimbă stâlpii vechi cu alţii noi anticipând, desigur, timpul când se vor săpa canalele salvatoare.